1900 0366         info@vdo.vn

Các giai đoạn phát triển 1 sản phẩm phần mềm

Để sản xuất được 1 sản phẩm phần mềm cần trải qua các giai đoạn phát triển chặt chẽ và nghiệm ngắt. Phần mềm tạo ra để tạo sự tiện lợi nhanh giúp phát triển và phục vụ nhu cầu của xã hội. Hãy cùng tìm hiểu các giai đoạn phát triển 1 sản phẩm phần mềm như thế nào.

Các giai đoạn phát triển 1 sản phẩm phần mềm

Có 5 giai đoạn trong quá trình phát triển phần mềm

  • Phân tích yêu cầu và tài liệu đặc tả (Requirements and Specification).
  • Phân tích hệ thốngvà thiết kế ( System analysis and design ).
  • Hiện thực và kiểm thử từng thành phần(Coding and Unit test).
  • Kiểm thử (test).
  • Cài dặt và bảo trì( deployment and maintenance).
giai-doan-phat-trien-san-pham-phan-mem

Giai đoạn phát triển 1 sản phẩm phần mềm

Để hiểu hơn về quy trình phát triển phần mềm chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về từng giai đoạn trong quy trình này.

Giải pháp

Công việc: thực hiện khảo sát chi tiết yêu cầu khách hàng và tổng hợp vào tài liệu giải pháp(phân tích nghiệp vụ, phân tích yêu cầu, đặc tả yêu cầu, prototype). Tài liệu giải pháp phải mô tả đầy đủ các yêu cầu về chức năng, phi chức năng.

Đầu ra: tài liệu đặc tả yêu cầu prototype.

>>>>>>>>> Thiết kế website shop mỹ phẩm chất lượng, uy tín

Thiết kế

Công việc: Thực hiện thiết kế tổng hợp vào tài liệu thiết kế.

Đầu ra: thiết kế tổng thể, thiết kế CDSL, thiết kế chitieets

Lập trình

Công việc: Lập trình viên thực hiện lập trình theo tài liệu giải pháp và thiết kế đã được phê duyệt.

Đầu ra: Source code.

Kiểm thử

Công việc: Tạo kịch bản kiểm thử theo tài liệu giải pháp thực hiện kiểm thử. Cập nhật kết quả vào kết quả kiểm thử, lỗi được log đầy đủ. Tester và Dev phối hợp xử lý các lỗi và cập nhật trên hệ thống quản lý lỗi.

Đầu ra: testcases. Lỗi trên hệ thống quản lý lỗi.

Triển khai

Công việc: triển khai sản phẩm cho khách hàng

Đầu ra: biên bản triển khai với khách hàng.

Đây là những công việc vụ thể của từng giai đoạn phát triển 1 sản phẩm phần mềm.

>> Xem thêm: Hướng dẫn tắt các thông báo phức tạp trên trình duyệt.

Hotline tư vấn miễn phí