1900 0366         info@vdo.vn

Cách tạo phân trang tự động cho bài viết WordPress khi nội dung quá dài

Khi viết blog việc nội dung quá dài trên một trang khiến nhiều Bloger cũng như người xem khó chịu. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo phân trang tự động cho bài viết WordPress khi nội dung quá dài. Cùng đón xem và áp dụng cho Blog của mình nhé.

Cách tạo phân trang tự động cho bài viết WordPress khi nội dung quá dài

Cách tạo phân trang tự động cho bài viết WordPress khi nội dung quá dài

>>Tham khảo thêm:  TOP Theme WordPress tin tức mới nhất cực chất 2014

Phương thức làm việc như sau: đầu tiên là đếm ký tự bài viết. nếu bài viết vượt số ký tự ta quy định sẽ tự động thêm <!–nextpage–>.

đầu tiên bạn mở wp-includes/query.php tìm:

 $pages=array($post->post_content);

$multipage=0;

thay đoạn đó thành:

 $max_lex = 5000; // Tổng ký tự 1 trang

    $string = $content;
        $strrpos = mb_strrpos($content,” “);
        $current = 0;
        $pagesPost = ceil($strrpos/$max_lex);
        $pagePost = 1;
        if ($strrpos > $max_lex) {
            $content = ;
            while ($current < $strrpos) {
            $stringtt = mb_substr($string, $current, $max_lex);
            $numStr = mb_strrpos($stringtt,” “);
            if($pagePost<$pagesPost)  $content .=  $stringtt.“<!–nextpage–>”;  else $content .= $stringtt;
            $current = $numStr + $current;
            $pagePost++;
            }
        } else {
        $content = $string;
    }
        if ( $page > 1 ) $more = 1;
        $multipage = 1;
        $content = str_replace(“\n<!–nextpage–>\n”, ‘<!–nextpage–>’, $content);
        $content = str_replace(“\n<!–nextpage–>”, ‘<!–nextpage–>’, $content);
        $content = str_replace(“<!–nextpage–>\n”, ‘<!–nextpage–>’, $content);
        $pages = explode(‘<!–nextpage–>’, $content);
        $numpages = count($pages);
        /* code by dinh quoc han & solitary */

Để có một website hay blog hoàn hảo có thể xem thêm https://webbee.vn/thiet-ke-website-wordpress/

Chúc các bạn thành công với Blog của mình.

 

Hotline tư vấn miễn phí