1900 0366         info@vdo.vn

Tuyển Dụng

Tuyển dụng nhân viên hành chính, văn phòng và dịch vụ khách hàng

Bạn muốn làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với khả năng thăng tiến cao hãy ra nhập vào đại gia đình VDO. Hiện VDO đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên hành chính, văn phòng và dịch vụ khách hàng, các [...]

Tuyển dụng kỹ thuật hệ thống máy chủ (System Administrator)

VDO là một môi trường chuyên nghiệp trong cung cấp các dịch vụ máy chủ, dịch vụ thiết kế website, tổng đài IP,… Hiện VDO đang có nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật hệ thống máy chủ (System Administrator). Bạn có năng lực, muốn gắn [...]

Tuyển dụng kỹ thuật VoIP, tổng đài điện thoại, lập trình Asterisk, Cloud PBX, Cloud CC

VDO là một môi trường chuyên nghiệp trong cung cấp các dịch vụ máy chủ, dịch vụ thiết kế website, tổng đài IP,… Hiện VDO đang có nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật VoIP, tổng đài điện thoại, lập trình Asterisk, Cloud PBX, Cloud CC. [...]

Tuyển nhân viên kinh doanh dịch vụ dữ liệu trực tuyến, dịch vụ máy chủ, Hosting

VDO là một môi trường chuyên nghiệp trong cung cấp các dịch vụ máy chủ, dịch vụ thiết kế website, tổng đài IP,… Hiện VDO đang có nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh dịch vụ dữ liệu trực tuyến, dịch vụ máy chủ, Hosting. [...]

Tuyển nhân viên kinh doanh dịch vụ Thiết kế website và nhận diện thương hiệu

VDO là một môi trường chuyên nghiệp trong cung cấp các dịch vụ máy chủ, dịch vụ thiết kế website, tổng đài IP,… Hiện VDO đang có nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh dịch vụ Thiết kế website và nhận diện thương hiệu. Bạn [...]

Tuyển nhân viên kinh doanh dịch vụ tổng đài điện thoại, Cloud PBX, Cloud CC

VDO là một môi trường chuyên nghiệp trong cung cấp các dịch vụ máy chủ, dịch vụ thiết kế website, tổng đài IP,… Hiện VDO đang có nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh dịch vụ tổng đài điện thoại, Cloud PBX, Cloud CC. Bạn [...]

Tuyển nhân viên kinh doanh sản phẩm máy chủ, thiết bị mạng, phần mềm bản quyền

VDO là một môi trường chuyên nghiệp trong cung cấp các dịch vụ máy chủ, dịch vụ thiết kế website, tổng đài IP,… Hiện VDO đang có nhu cầu tuyển nhân viên kinh doanh sản phẩm máy chủ, thiết bị mạng, phần mềm bản quyền. [...]

Tuyển nhân viên lập trình Website, Code Webiste, Code PHP, WordPress

VDO là một môi trường chuyên nghiệp trong cung cấp các dịch vụ máy chủ, dịch vụ thiết kế website, tổng đài IP,… Hiện VDO đang có nhu cầu tuyển nhân viên lập trình Website, Code Webiste, Code PHP, WordPress. Bạn có năng lực, muốn [...]

Tuyển nhân viên SEO Website, SEO Google, Marketing Online

VDO là một môi trường chuyên nghiệp trong cung cấp các dịch vụ máy chủ, dịch vụ thiết kế website, tổng đài IP,… Hiện VDO đang có nhu cầu tuyển nhân viên SEO Website, SEO Google, Marketing Online. Bạn có năng lực, muốn gắn bó, [...]

Tuyển nhân viên thiết kế, Thiết kế đồ họa, thiết kế website

VDO là một môi trường chuyên nghiệp trong cung cấp các dịch vụ máy chủ, dịch vụ thiết kế website, tổng đài IP,… Hiện VDO đang có nhu cầu tuyển nhân viên thiết kế, Thiết kế đồ họa, thiết kế website. Bạn có năng lực, [...]

Tuyển phó phòng kinh doanh dịch vụ dữ liệu trực tuyến và giá trị gia tăng trên Internet

VDO là một môi trường chuyên nghiệp trong cung cấp các dịch vụ máy chủ, dịch vụ thiết kế website, tổng đài IP,… Hiện VDO đang có nhu cầu tuyển dụng phó phòng kinh doanh dịch vụ dữ liệu trực tuyến và giá trị gia [...]

Tuyển phó phòng kinh doanh sản phẩm, dự án cung cấp phần cứng thiết bị và phần mềm

Bạn muốn làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với khả năng thăng tiến cao hãy đến với Công ty cổ phần dữ liệu trực tuyến Việt Nam - VDO. Hiện VDO đang tuyển dụng  phó phòng kinh doanh sản phẩm, dự án cung [...]
1 2 3 4 ... 7
Hotline tư vấn miễn phí