1900 0366         info@vdo.vn

Chia Sẻ Code Thêm Quảng Cáo Dọc 2 Bên Website

Gần đây mình thấy rất nhiều người đăng câu hỏi là “ Thêm phần quảng cáo dọc 2 bên website như thế nào ”, hôm nay mình xin chia sẻ code thêm quảng cáo dọc 2 bên website hi vọng sẽ giải đáp được nhu cầu của nhiều độc giả IT

 

Cách làm:

Đăng nhập => Bố cục => Thêm tiện ích HTML/Javacript => Paste đoạn code sau vào

 <div id=”divAdRight”font-family: ‘Courier New’, Fixed, monospace; font-size: 14px; line-height: 17px;

color: blue;”>padding-top:100px;“> 
<!– noi dung hien thi ADS ben phai  –>   
<ahref=”http://www.share123.vn/”><imgsrc=”https://lh3.googleusercontent.com/-PMhRB1sP5Ds/UpzNjrqZS9I/AAAAAAAAB7E/k7djtSLuM-Q/w120-h300-no/ca-do-188bet.gif” /></a> 
</div>     
<div id=”divAdLeft”font-family: ‘Courier New’, Fixed, monospace; font-size: 14px; line-height: 17px; color: blue;”>padding-top:100px;“>
      <!– noi dung hien thi ADS ben trai  –>   
<ahref=”http://www.share123.vn/”><imgsrc=”https://lh3.googleusercontent.com/-vaHabkucNNA/Unx-ZcdQerI/AAAAAAAABZM/OXqohsxqMpg/w120-h300-no/m88-bet.gif” width=”125″ /></a>      
</div>      
<script>      
    function FloatTopDiv()     
    {     
        startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)-LeftBannerW-LeftAdjust , startLY = TopAdjust+80;     
        startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)+MainContentW+RightAdjust , startRY = TopAdjust+80;     
        var d = document;     
        function ml(id)     
        {     
            var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];     
            el.sP=function(x,y){this.style.left=x + ‘px’;this.style.top=y + ‘px’;};     
            el.x = startRX;     
            el.y = startRY;     
            return el;     
        }     
        function m2(id)     
        {     
            var e2=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];     
            e2.sP=function(x,y){this.style.left=x + ‘px’;this.style.top=y + ‘px’;};     
            e2.x = startLX;     
            e2.y = startLY;     
            return e2;     
        }     
        window.stayTopLeft=function()     
        {     
            if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)     
                var pY =  document.documentElement.scrollTop;     
            else if (document.body)     
                var pY =  document.body.scrollTop;     
             if (document.body.scrollTop > 30){startLY = 3;startRY = 3;} else  {startLY = TopAdjust;startRY = TopAdjust;};     
            ftlObj.y += (pY+startRY-ftlObj.y)/16;     
            ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);     
            ftlObj2.y += (pY+startLY-ftlObj2.y)/16;     
            ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);     
            setTimeout(“stayTopLeft()”, 1);     
        }     
        ftlObj = ml(“divAdRight”);     
        //stayTopLeft();     
        ftlObj2 = m2(“divAdLeft”);     
        stayTopLeft();     
    }     
    function ShowAdDiv()     
    {     
        var objAdDivRight = document.getElementById(“divAdRight”);     
        var objAdDivLeft = document.getElementById(“divAdLeft”);       
        if (document.body.clientWidth < 1000)     
        {     
            objAdDivRight.style.display = “none”;     
            objAdDivLeft.style.display = “none”;     
        }     
        else     
        {     
            objAdDivRight.style.display = “block”;     
            objAdDivLeft.style.display = “block”;     
            FloatTopDiv();     
        }     
    } 
</script>      
<script>      
document.write(“<script type=’text/javascript’ language=’javascript’>MainContentW = 1000;

LeftBannerW=125;RightBannerW=125;LeftAdjust=5;RightAdjust = 5;TopAdjust = 10;ShowAdDiv();

window.onresize=ShowAdDiv;;<\/script>”);     
</script>

Bạn cần phải thay đoạn code màu đỏ thành đoạn quảng cáo bạn muốn hiển thị, nếu muốn quảng cáo hiện sát mép trên cùng trình duyệt thì bỏ padding-top:100px;

Webbee.vn Chúc bạn thành công

Hotline tư vấn miễn phí