1900 0366         info@vdo.vn

Đặt tên cho con sinh năm 2017

webbee.vn

Năm 2017 – Đinh Dậu được xem là năm tốt cho việc sinh con. Cái Tên sẽ đi theo suốt cuộc đời của người mang nó, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai về sau. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần đặt tên cho con sinh năm 2017 cái tên thật ý nghĩ, mang đến sự bình an.

Dưới đây là những gợi ý đặt tên con sinh năm 2017

1. Vinh hoa phú quý, thành công phát đạt

Nên chọn những tên có bộ Mộc như: Tài, Đỗ, Đông, Tùng, Bách, Lâm, Liễu, Trang, Trúc, Thông, Đào, Lương, Dương, Kiệt, Tài, Sâm, Nghiệp, Mộc, Thụ, Vinh, Kiều, Bản, Hạnh, Đường, Viên, Dung thiết kế website tin tức

2. Tín nghĩa, liêm chính, danh lợi xong toàn, yên ổn giàu có, vinh hoa phúc thọ

Chọn những tên có bộ Miên, bộ Mịch như: Gia, Đình, Thụ, Tống, Hồng, Dung, Hựu, Phú, Nghi, Định, Miên, Vũ, Tuyên

3. Vận mệnh tốt lành, được nhiều người giúp đỡ

Chọn những tên có bộ Tỵ, Dậu, Sửu như: Kiến, Liên, Tuyển, Tiến, Tấn, Tuần, Tỵ, Tạo, Phùng, Đạo, Đạt, Hiên, Mục, Sinh, Sửu, Phượng, Linh, Bằng, Phi, Tường, Hàn, Quyên, Oanh, Loan

dat-ten-cho-con-sinh-nam-2017

4. Mang phúc lộc đầy đủ, danh lợi bền vững

Nên chọn những tên có bộ Hòa, Đậu, Mễ, Lương, Túc, Mạch như: Tú, Khoa, Trình, Đạo, Tô, Tích, Túc, Lương, Khải, Phong, Diễm, Hòa, Bỉnh, Diệp, Nghệ, Liên, Đạo, Cốc, Giá, Dĩnh, Mạch, Đống, Thử

5. Trí dũng song toàn, thanh nhã, được hưởng vinh hoa suốt đời

Chọn những tên có bộ Sơn: Sơn, Cương, Nhạc, Dân, Ngạn, Thượng, Ngật, Hiệp, Lĩnh thiết kế web nhà hàng

6. Cát tường

Những tên có bộ Sam, bộ Mịch, bộ Thái như: Ngạn, Đồng, Hình, Thái, Bành, Hi, Phàm, Đế, Chương, Ảnh, Cấp, Hệ, Tịch, Thường, Hồng, Ước, Cấp, Tố, Kết, Duyên, Cương, Kế, Xã, Phúc, Duy, Kỳ, Trinh, Lễ, Sơ, Viên, Bùi, Thích

7. Thể chất tráng kiện, dũng cảm, độc lập: Hoa, Bình, Chương, Trung, Lập, Phong

8. Khỏe mạnh, hiên ngang, vượt qua được những điều bất trắc : Sĩ, Thổ, Cát

9. Phúc lộc dồi dào, danh lợi suốt đời

Chọn những tên có bộ Ngọc, bộ Điền như: Ngọc, Cửu, Giác, Chương, Hoàn, Bích, Anh, Giáp, Thân, Nam, Giới

10. Trí dũng song toàn, thanh nhàn, vinh hoa phú quý

Chọn những tên có bộ Thảo, bộ Nhật như: Ngải, Chi, Giới, Hoa, Linh, Phương, Nha, Thảo, Liên, Diệp, Mậu, Bình, Hà, Cúc, Hóa, Lệ, Vi, Huân, Tinh, Đán, Tảo, Minh, Tình, Huy, Trí, Thời, Hiểu, Thần, Diệu, Yến, Tấn, Nhật

Hotline tư vấn miễn phí