1900 0366         info@vdo.vn

Hiển thị bài viết liên quan trong WordPress

Bạn đang sử dụng mã nguồn WordPress, bạn muốn website mình hiển thị bài viết liên quan để tăng tương tác với người dùng nhưng chưa biết làm thế nào. Hôm nay Webbee sẽ hướng dẫn bạn tạo bài viết liên quan trong WordPress.

hien-thi-bai-viet-lien-quan-trong-wordpress

Hiển thị bài viết liên quan trong WordPress

 

Có 2 phương pháp giúp bạn tạo bài viết liên quan trên WordPress đó là dựa vào Plugin và thay đổi một chút code.

Hiển thị bài viết liên quan trong WordPress

Cách 1: sử dụng Plugin tạo tin liên quan.

Có rất nhiều Plugin có thể giúp bạn tạo tin liên quan nhưng mình sẽ chỉ giới thiệu với bạn 5 Plugin hữu hiệu tạo tin liên quan thôi nhé.

Wp-Thumbie

hien-thi-bai-viet-lien-quan-trong-wordpress-1

Plugin này hiển thị tin liên quan cùng với hình thumnail của bài viết đó. Bạn có thể chọn lựa số lượng bài viết cần hiển thị . Bạn cũng có thể chọn việc loại bỏ những bài viết từ danh mục bạn chỉ định.

Yet Another Related Posts Plugin

Yet Another Related Posts Plugin (YARPP) cho bạn danh sách các bài viết hoặc trang liên quan đến bài viết hiện tại dựa theo categories và thẻ tags. Plugin này không kèm theo hình ảnh thumnail của bài viết.

nrelate Related Content

hien-thi-bai-viet-lien-quan-trong-wordpress-2

Đây là plugin có giao diện hiển thị rất đẹp, như bạn thấy ở hình bên trên, hình thumnail, tiêu đề bài viết được sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt. Plugin này rất dễ để sử dụng, Nó bao gồm 5 giao diện khác nhau cho bạn lựa chọn.

WordPress Related Posts

hien-thi-bai-viet-lien-quan-trong-wordpress-3

Plugin này sẽ lấy các tin liên quan dựa vào WordPress tags. Nó cho phép bạn chọn hiển thị thumnail bài viết hay không, và cả đoạn mô tả ngắn về bài viết đó nữa. Plugin này xem ra cũng khá thú vị và đáng để cài vào blog của bạn.

Related Posts Thumbnails

hien-thi-bai-viet-lien-quan-trong-wordpress-4

Plugin này sẽ chèn những tin liên quan vào sau mỗi bài viết , nó cũng cho phép bạn tùy chỉnh kích thước hiển thị thumnail bài viết. Dễ quản lý và tùy chỉnh với plugin này.

Bạn không nên cài quá nhiều Plugin vào website bởi việc thêm Plugin vào website có những ưu điểm cũng như nhược điểm. Xem thêm: Việc sử dụng Plugins tràn lan ảnh hưởng tới Website như thế nào?

Nếu bạn không muốn phải cài Plugin vào website của mình bạn có thể sử dụng cách thứ 2 dưới đây.

Cách 2: Sử dụng Code tạo tin liên quan

Bạn chỉ cần past đoạn code này vào file single.php trong folder giao diện của các bạn.

Lựa chọn thứ nhất : Hiển thị bài viết liên quan dựa trên các thẻ tag của bài viết .

<?php
//Lấy danh sách các thẻ tag từ bài viết
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
//Nếu tags tồn tại thì.
if ($tags) {
$tag_ids = array();
//Lấy giá trị id của tag
foreach($tags as $each_tag)
$tag_ids[] = $each_tag->term_id;
//WP_Query arguments.
$args = array(
'tag__in' => $tag_ids, //Một mảng của tag IDs sẽ được đưa vào.
'post__not_in' => array($post->ID), //Một mảng của ID bài viết sẽ được loại trừ.
'orderby'=> 'rand', //Hiển thị bài viết ngẫu nhiên
'showposts' => 10, // Số lượng bài viết mà bạn muốn hiển thị
//'caller_get_posts' => 1 // sử dụng nếu bạn sử dụng wordpress phiên bản  < 3.1 ***
'ignore_sticky_posts' => 1 //*** sử dụng cho phiên bản wordpress >= 3.1 ***
);
$query = new WP_Query($args);
//Nếu có những bài viết liên quan thì
if( $query->have_posts() ) {
echo '<div>';
echo '<h3>Related Article(s):</h3><ol>'; //*** Thay đổi tiêu đề theo ý bạn***
while ($query->have_posts()) {
$query->the_post();
?>
<li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to: <?php the_title_attribute(); ?>">
<?php the_title(); ?></a></li>
<?php
}
echo '</ol>';
echo '</div>';
}
}
// Hủy chuỗi query trước đó
wp_reset_query();
?>

Lựa chọn thứ hai : Hiển thị bài viết liên quan dựa trên danh mục của bài viết (category).

<?php
if ($categories) {
$category_ids = array();
//retrieve the category_ids for the post.
foreach($categories as $each_category)
$category_ids[] = $each_category->term_id;
//WP_Query arguments.
$args = array(
'tag__in' => $tag_ids, //Một mảng của tag IDs sẽ được đưa vào.
'post__not_in' => array($post->ID), //Một mảng của ID bài viết sẽ được loại trừ.
'orderby'=> 'rand', //Hiển thị bài viết ngẫu nhiên
'showposts' => 10, // Số lượng bài viết mà bạn muốn hiển thị
//'caller_get_posts' => 1 // sử dụng nếu bạn sử dụng wordpress phiên bản  < 3.1 ***
'ignore_sticky_posts' => 1 //*** sử dụng cho phiên bản wordpress >= 3.1 ***
);
$query = new WP_Query($args);
//Nếu có những bài viết liên quan thì
if( $query->have_posts() ) {
echo '<div>';
echo '<h3>Related Article(s):</h3><ol>'; //*** Thay đổi tiêu đề theo ý bạn***
while ($query->have_posts()) {
$query->the_post();
?>
<li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to: <?php the_title_attribute(); ?>">
<?php the_title(); ?></a></li>
<?php
}
echo '</ol>';
echo '</div>';
}
}
// Hủy chuỗi query trước đó
wp_reset_query();
?>

Sau khi bạn quyết định lựa chọn của mình, thì copy và past code tương ứng vào file single.php. File này nằm trong folder theme mà bạn đang sử dụng. Đoạn code phải được đặt bên dưới hàm the_content() như đoạn code minh họa bên dưới :

<?php get_header(); ?>
<!-- part of the single.php code removed for brevity. -->
<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
<div <?php post_class() ?> id="post-<?php the_ID(); ?>">
<div>
<span><?php the_time('d') ?></span><br />
<span><?php the_time('M') ?></span><br />
<span><?php the_time('Y') ?></span>
</div>
<div>
<h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
<div>
<?php the_content('Read the rest of this entry &raquo;'); ?>
<?php /*Phần phân trang nằm ở đây. */ wp_link_pages(array('before' => '<p><span>Pages:</span> ', 'after' => '</p>', 'next_or_number' => 'number')); ?>
</div>
<!-- Đây là nơi bạn sẽ đặt đoạn code mà bạn muốn hiển thị
<!-- Kết thúc đoạn code ở đây  -->
</div>
</div>
<div>
<?php comments_template(); ?>
</div>
<?php endwhile; else: ?>
<p id="rightcolumn">Sorry, no posts matched your criteria.</p>
<?php endif; ?>
</div>
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>
?>

Hy vọng với 2 cách tạo tin liên quan trong WordPress trên sẽ giúp bạn có một website hoàn hảo nhất. Nếu bạn không muốn mất thời gian tìm hiểu các tối ưu website sao cho phù hợp với người dùng nói chung có thể liên hệ để sử dụng dịch vụ thiết kế web theo yêu cầu tại Webbee. Chúng tôi sẽ giúp bạn tích hợp những gì cần thiết nhất cho website của mình.

Chúc bạn thành công!

 

Hotline tư vấn miễn phí