1900 0366         info@vdo.vn

Highcharts thư viện lập biểu đồ cho website

Highcharts thư viện biểu đồ được viết bằng JavaScript, cung cấp một cách dễ dàng việc thêm các biểu đồ tương tác vào trang web của bạn hoặc ứng dụng web. Highcharts có thể đáp ứng được hầu như tất cả các yêu cầu về vẽ biểu đồ trong các ứng dụng web. Do Highchart được tạo bởi javascript nên có thể tích hợp dễ dàng vào các website và tương tác tốt với nhiều ngôn ngữ lập trình. Highcharts hiện hỗ trợ các dạng line, spline, area, areaspline, column, bar, pie, scatter, angular gauges, angular gauges, arearange, areasplinerange, columnrange, bubble, box plot, error bars, funnel, waterfall và polar chart types.

highcharts

highcharts thư viện biểu đồ

Cách tạo 1 biểu đồ với highcharts

Bước 1: Tìm biểu đồ

  • Các biểu đồ đều có dạng mẫu đã được highcharts thư viện lập biểu đồ cung cấp sẵn. Bạn chọn dạng biểu đồ phù hợp trong trang của highcharts.

Bước 2: Thêm đường dẫn thư viện vào thẻ head

  • Bạn có thể thêm đường dẫn internet hoặc tải highcharts về thư mục máy tính của bạn. Ở đây tôi dùng đường link internet

<script src=”https://code.highcharts.com/highcharts.js”></script>

<script src=”https://code.highcharts.com/modules/exporting.js”></script>

Bước 3: Thêm vào code trong dự án của bạn

  • Chèn thêm một thẻ <div> trong trang web vào trang home.html hoặc index.html cảu bạn. Cấp cho nó một id và thiết lập chiều rộng và chiều cao cụ thể của biểu đồ của bạn.
  • Tạo 1 file highcharts.js trong thư mục của bạn.
code-highcharts

Code js cho file highcharts

  • Sau đó bạn sẽ thu được biểu đồ như hình
thongke

Thống kê hóa đơn bằng highcharts

Trên đây tôi đã thực hiện làm biểu đồ sử dụng highcharts thống kê hóa đơn trong thiết kế website bán hàng chất lượng.  Chúc bạn thành công!

>> Xem thêm : Thiết kế website diễn đàn chuyên nghiệp .

Hotline tư vấn miễn phí