1900 0366         info@vdo.vn

Hướng dẫn cách thay đổi template mặc định trên wordpress thành template động

Template được cài đặt để hiển thị cho người dùng bố cục cụ thể của một tran nào đó và chúng có thể nhanh chóng thay đổi để phù hợp hơn với những gì mà người dùng mong muốn. Đồng thời, khi thay đỏi bạn sẽ có được thêm nhiều loại chức năng khác nhau hỗ trợ cho sự hoạt động của website. Đó là những gì mà bạn có thể thực hiện khi sử dụng các template động, nhưng trên thực tế template được cài đặt mặc định cho bạn là các loại tĩnh và bạn khó khăn hơn trong việc tùy chỉnh đó. Chính vì thế cách thay đổi template mặc định trên wordpress thành template động hỗ trợ cho những tùy chỉnh sau này đang được nhiều người quan tâm. Vậy cách thay đổi template mặc định trên wordpress thành template đông được thực hiện như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Cách thay đổi template mặc định trên wordpress

Cách thay đổi template mặc định trên wordpress

Tìm hiểu về template trên wordpress

Khi muốn tìm hiểu cách thay đổi template mặc định trên wordpress bạn trước tiên cần phải nắm được yếu tố đó là gì, nó tồn tại trên trang của bạn gồm những thành phần gì và tác dụng của nó như thế nào. Trong hệ điều hành wordpress thì template tồn tại dưới dạng phân cấp để hình thành nên giao diện bố cục nào sẽ xuất hiện trong trang nào, các loại được xác định cho trang cụ thể sẽ được ưu tiên sử dụng và tùy chỉnh hơn. Các theme của wordpress đều bao chứa rất nhiều các template khác nhau nhằm hỗ trợ cho việc bổ sung tính năng cho nó để hỗ trợ cho việc kiểm soát toàn bộ trang. Người dùng có thể quản lý toàn bộ các template có trên trang của mình bằng cách truy cập vào trang quản trị  và chọn Template thông qua trình soạn thảo trang ở phần meta-box page attributes.

Một số template được sử dụng tiêu biểu trên trang website của wordpress như:

 • Template dạng form liên hệ
 • Template dạng các câu hỏi thường gặp
 • Template dạng portfolio
 • Template dạng trang 404 tùy biến
 • Template dạng trang đăng nhập tùy biến
 • Template dạng trang blog
 • Template dạng trang widget
 • Template dạng sơ đồ trang

Cách thay đổi template mặc định trên wordpress thông qua một theme con

Các theme con hỗ trợ tùy biến các template trong trang của bạn, từ đó người dùng có thể tùy biến thêm các chức năng phức tạp hơn vào template của mình.

Tạo theme con

Khi tạo theme con bạn cần phải đặt tên nó phù hợp với các theme chính mình xây dựng trên nền tảng đó và sử dụng đuôi -child vào sau tên thư mục đó. Tại thư mục mới, bạn tạo một tập tin duy nhất vưới tên Style.css cùng với chú thích được thêm vào trên cùng với nội dung:

/*

 Theme Name:   Twenty Seventeen Child

 Description:  Twenty Seventeen Child Theme

 Author:       David Gwyer

 Template:     twentyseventeen

 Version:      0.1

 License:      GNU General Public License v2 or later

 License URI:

 Text Domain:  twenty-seventeen-child

*/

 • Tạo một thư mục gốc trong theme con tạo tập tin duy nhất Functions.php và tạo kho chứa rỗng bằng cách thêm đoạn mã sau:

<?php

/**

 * Twenty Seventeen child theme class.

 *

 * DPT = D[ynamic] P[age] T[emplates].

 */

class DPT_Twenty_Seventeen_Child {

    /**

     * Register hooks.

     */

    public function init() {

        // …

    }

}

$ts_child_theme = new DPT_Twenty_Seventeen_Child();

$ts_child_theme->init();

 • Tiến hàng enqueue các css bằng cách thêm hook và callback. Bạn thêm hai phương thức lớp mới như sau:

<?php

/**

 * Register hooks.

 */

public function init() {

    add_action( ‘wp_enqueue_scripts’, array( $this, ‘enqueue_parent_theme_styles’ ) );

}

/* Enqueue parent theme styles. */

public function enqueue_parent_theme_styles() {

  wp_enqueue_style( ‘twenty-seventeen-css’, get_template_directory_uri() . ‘/style.css’ );

}

 • Lưu lại toàn bộ các thay đổi để hoàn thành việc thêm theme con.

Xem thêm: Thuê Thiết kế website bất động sản giá rẻ

Cách thay đổi template mặc định trên wordpress – thêm template đầu tiên

Thông qua thư mục theme con vừa tạo, người dùng có thể thêm các template bên trong nó và lưu trực tiếp bên trong thư mục gốc, người dùng hoàn toàn có thế lưu nhiều template trong cùng một thư mục để tiện lợi hơn trong việc quản lý.

Người dùng có thể tiến hành tạo template bằng cách:

 • Sao chép tệp Page.php trong theme gốc và thêm vào theme con mới tạo và đặt tên cho nótrong thư mục Page-template
 • Mở tập tin mới lưu và thay thế phần chú thích phía trên cùng bằng đoạn chú thích mới sau:

                                                            <?php

/**

 * Template Name: Test Page Template

 *

 * @package WordPress

 * @subpackage Twenty_Seventeen

 * @since 1.0

 */

 • Kiểm tra template. Một dạng hoàn chỉnh sẽ có đoạn mã như sau

<?php

/**

 * Template Name: Test Page Template

 *

 * @package WordPress

 * @subpackage Twenty_Seventeen

 * @since 1.0

 */

get_header(); ?>

<div class=”wrap”>

    <div id=”primary” class=”content-area”>

        <main id=”main” class=”site-main” role=”main”>

            <?php

            while ( have_posts() ) : the_post();

                get_template_part( ‘template-parts/page/content’, ‘page’ );

                // If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template.

                if ( comments_open() || get_comments_number() ) :

                    comments_template();

                endif;

            endwhile; // End of the loop.

            ?>

        </main><!– #main –>

    </div><!– #primary –>

</div><!– .wrap –>

<?php get_footer();

Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu sơ bộ cách thay đổi template mặc định trong wordpress thành template động. Đó chỉ là những hướng dẫn để bạn tạo ra template mới và bạn hoàn toàn có thể học cach tùy chỉnh cho nó. Chúc bạn thành công.

Xem thêm: Các mẫu template wordpress bán hàng được ưa chuộng nhất trong thời gian vừa qua

Hotline tư vấn miễn phí