1900 0366         info@vdo.vn

Hướng dẫn triển khai XCache hiệu quả để tối ưu và tăng tốc PHP

Với nhiều năm trong thiết kế website, chúng tôi nhận thấy với WordPress việc sử dụng Xcache khá nhanh và tối ưu hơn eAccelerator, ngoài ra nó cũng giảm được chiếm dụng RAM của PHP tốt hơn.

huong-dan-trien-khai-xcache-hieu-qua-de-toi-uu-va-tang-toc-PHP

Hướng dẫn triển khai XCache hiệu quả để tối ưu và tăng tốc PHP

Sau đây là hướng dẫn triển khai Xcache hiệu quả để tối ưu và tăng tốc PHP để bạn tham khảo và có hướng đi hiệu quả.

Trước hết bạn cần cài đặt zlib compression,khi tính năng trên được bất thì web server sẽ tự đông gzip nội dung trước khi gứi đến trình duyệt, sẽ tiết kiệm được đáng kể băng thông, và giảm đi công việc phải xử lý của apache.

Để thực hiện, bạn edit file php.ini (nhớ backup nó trước) và tìm hàm zlib.output_compression

Sau đó On nó lên, ví dụ:

zlib.output_compression = On # (bật)

zlib.output_compression_level = 2 # (Cấp độ nén)

Ok bây giờ bắt đầu install Xcache chạy lệnh sau ở màn hình SSH.

1 – cd ~

2 – mkdir /usr/local/xcache/modules

mkdir xcache

3 – cd xcache

4 – wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Relea…e-1.2.2.tar.gz

5 – tar -zxf xcache-1.2.2.tar.gz

6 – cd xcache-1.2.2

7 – phpize

8 – ./configure –enable-xcache

9 – make

10 – cd /usr/local/xcache/modules

11 – mv xcache.so /usr/local/xcache/modules

Bước 1 > 6 là download Xcache và giải nén di duyển tới thư mục cài đặt

Bước 7 > 9 là Biên dịch Xcache vào PHP

Bước 10 > 11 là di chuyển file xcache.so mới được biên dịch ra vào dường dẫn được quy định trong php.ini.

>>Xem thêm: Thiết kế web theo yêu cầu

Bây giờ bắt đầu cấu hình php.ini tìm xuống cuối file (nhớ backup nó trước)

zend_extension = “/usr/local/xcache/xcache.so”

zend_extension_ts = “/usr/local/xcache/xcache.so”

xcache.shm_scheme = “mmap”

xcache.size = 32M

xcache.count = 8

xcache.slots = 8K

xcache.ttl = 0

xcache.gc_interval = 0

xcache.var_size = 16M

xcache.var_count = 1

xcache.var_slots = 8K

xcache.var_ttl = 0

xcache.var_maxttl = 0

xcache.var_gc_interval = 300

xcache.test = Off

xcache.readonly_protection = Off

xcache.mmap_path = “/dev/zero”

xcache.coredump_directory = “”

xcache.cacher = On

xcache.stat = On

xcache.optimizer = Off

xcache.coverager = Off

xcache.coveragedump_directory = “”

Giờ bạn phải restart apache để cập nhật hiệu chỉnh bằng câu lệnh sau:

service httpd restart

Để chắn chắn Xcache đã được thích hợp dùng phpinfo() để kiểm tra

Đó là hướng triển khai mà chúng tôi đã đưa cho bạn tham khảo để tối ưu và tăn tốc hiệu quả PHP. Hy vọng sẽ hữu ích với bạn trong quá trình thiết kế website.

Tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác của chúng tôi tại https://webbee.vn/kien-thuc/kien-thuc-website/

 

Hotline tư vấn miễn phí