1900 0366         info@vdo.vn

Năm 2018 có phải năm nhuận hay không?

Vừa bước sang năm 2018, bạn muốn biết năm 2018 có phải năm nhuận hay không để có những kế hoạch trong công việc và cuộc sống một cách chính xác.

Chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách tính năm nhuận và giải đáp câu hỏi năm 2018 có phải năm nhuận hay không.

Cách tính năm nhuận chính xác nhất

Cách tính năm nhuận theo Dương lịch và Âm lịch rất đơn giản. Tuy nhiên, để tính được chính xác tháng nhuận của Âm lịch thì khá phức tạp, rắc rối.

nam-2018-co-phai-nam-nhuan

Năm 2018 có phải năm nhuận ?

Cách tính năm nhuận theo Dương lịch

Muốn biết năm Dương lịch đó có nhuận hay không, chỉ cần lấy số biểu của năm chia cho 4. Nếu chia hết cho 4 thì năm đó nhuận.

Ví dụ: 2016 chia 4 được 504 -> năm 2016 Dương lịch  nhuận.

2017 chia 4 được 504 dư 1 -> năm 2017 Dương lịch không nhuận.

Nhưng năm Dương lịch nhuận sẽ có thêm 1 ngày, đó là ngày 29/02. Còn những năm Dương lịch không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày.

Cách tính năm nhuận theo Âm lịch

Theo Âm lịch, trong 19 năm sẽ có 7 năm nhuận.

Lấy số biểu của năm Âm lịch chia cho 19. Nếu các số dư rơi vào: 0,3,6,9,11,14,17 thì những năm đó nhuận.

Ví dụ: 2017 chia cho 19 được 106 và dư 3 -> năm 2017 Âm lịch nhuận.

Thực chất, năm nhuận là một thủ pháp của các nhà làm lịch, giúp cho năm Âm lịch và năm Dương lịch không sai lệch nhau quá nhiều. Năm nhuận không có hàm ý gì về thời tiết, khi hậu trong năm đó.

Năm 2018 có phải năm nhuận hay không ?

nam-2018-co-phai-nam-nhuan-khong

Năm 2018 có phải năm nhuận không ?

Tính theo năm Dương lịch: 2018 chia 4 được 504 dư 2 -> năm 2018 Dương lịch không nhuận.

Tính theo năm Âm lịch: 2018 chia 19 được 106 dư 4 -> Năm 2018 Âm lịch không nhuận.

Vậy, cả năm 2018 Dương lịch và năm 2018 Âm lịch đều không nhuận.

Từ khóa tìm kiếm:

Cách tính năm nhuận

Năm 2018 có phải năm nhuận không ?

Năm 2018 có nhuận không ?

Năm 2018 nhuận vào tháng mấy?

Năm 2018 Dương lịch có nhuận không ?

Năm 2018 Âm lịch có nhuận không ?

Hotline tư vấn miễn phí