1900 0366         info@vdo.vn

Phương Pháp Cải Thiện Hiệu Quả Các Chiến Dịch Google Adwords

1.Báo cáo từ các địa điểm location

Cách tìm báo cáo này: Audiences > Geo > Location

Các vị trí báo cáo trong Google Analytics cung cấp thông tin giá trị về nơi khách truy cập trang đang chuyển đổi có thể được sử dụng để tối ưu hóa tài khoản AdWords.Bạn sẽ thấy những khách truy cập website của bạn đến từ đâu hiển thị trực quan bằng bản đồ và biểu đồ.Tiếp theo bạn nhấp chuột vào các khu vực đó, nó sẽ hiển thị thông tin cụ thể hơn nữa như nhà nước và thành phố.Từ đó bạn xác định vị trí khu vực có chuyển đổi cao nhất, dựa trên mục tiêu của bạ. Sau đó thêm chúng vào các chiến dịch AdWords và điểu chỉnh lại giá thầu.

1

2. Báo cáo từ các thiết bị devices

Cách tìm báo cáo này: Audiences > Mobile > Overview

Báo cáo này sẽ cho bạn thấy các thiết bị người sử dụng khi họ truy cập vào trang web của bạn. Bạn sẽ thấy lưu lượng truy cập từ máy tính để bàn, máy tính bảng, và các thiết bị di động.Báo cáo tổng thể sẽ cho thấy khả năng cải tiến trong AdWords. Để xem lưu lượng truy cập tìm kiếm bằng trả tiền thực tế, bấm vào “choose a segment”, sau đó chọn “paid traffic”. Sử dụng dữ liệu này để thực hiện điều chỉnh giá thầu cho các thiết bị và tối ưu hóa website của bạn cho các quảng cáo di động.

3. Báo cáo về Landing Page

Cách tìm báo cáo này: Behavior > Site Content > Landing Pages

Các trang đích báo cáo sẽ hiển thị các trang có lưu lượng hàng đầu trên các trang web của bạn.Điều này có thể gợi ý cho bạn nhiều cơ hội mới trong AdWords.Trang với mức giá thầu rất cao lại có tỉ lệ thoát rất cao(ví dụ, trên 80 %) thì không nên được sử dụng như trang đích cho AdWords.Mặt khác, các trang web có tỷ lệ thoát thấp có thể là sự lựa chọn tuyệt vời để bạn mở rộng nội dung hoặc những sản phẩm cho chiến dịch mới.

Kết luận

Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích khác trong Google Analytics. Bắt đầu với ba báo cáo cơ bản này, sau đó hãy cho chúng tôi biết những gì các báo cáo khác bạn thấy hữu ích bằng cách bình luận dưới bài viết này.

Hotline tư vấn miễn phí