1900 0366         info@vdo.vn

Thẻ facebook ra tính năng giúp người khiếm thị có thể đọc

Facebook ra tính năng giúp người khiếm thị có thể đọc ảnh

Thời gian gần đây, Facebook đang nghiên cứu và thử nghiệm một tính năng giúp người khiếm thị có thể đọc những gì hiển thị trên một bức ảnh được đăng tải lên mạng xã hội. Điều này có ý nghĩ vô cùng với những [...]
Hotline tư vấn miễn phí