1900 0366         info@vdo.vn

Thẻ Mobilegeddon

Google chính thức áp dụng thuật toán Mobilegeddon vào ngày 21/4/2015

Nhen nhóm lên ý tưởng từ tháng với những động thái cho các Webmaster về thuật toán của mình. Mobilegeddon đã chính thức được Google áp dụng từ ngày 21 tháng 4 năm 2015. Mobilegeddon ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng các website dựa vào "độ [...]
Hotline tư vấn miễn phí