1900 0366         info@vdo.vn

Thẻ robots.txt

Cách tối ưu file Robots.txt chuẩn cho Blogspot

Nếu bạn sử dụng blogspot bạn sẽ cần chú ý đến file robots.txt của mình vì nó ảnh hưởng tới kết quả index blogspot của bạn. Có thể bạn chưa biết nếu để mặc định file robots.txt của blogspot, blogspot của bạn chỉ có thế [...]
Hotline tư vấn miễn phí