1900 0366         info@vdo.vn

Thẻ thiết kế website tuyển dụng

THIẾT KẾ WEBSITE TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tìm việc của người lao động, tuyển nhân sự của các doanh nghiệp đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Với con số 54,51 triệu người trong độ tuổi lao động (thống kê 04/2017) thì nhu cầu tìm việc là không hề nhỏ. [...]
Hotline tư vấn miễn phí