1900 0366         info@vdo.vn

Tìm hiểu về forum vBulletin và cách làm forum vBulletin

Bạn sẽ chẳng lạ lùng gì với từ forum. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn về forum vBulletin và cách làm forum vBulletin. Cùng đón xem nhé!

Tìm hiểu về forum vBulletin và cách làm forum vBulletin

Tìm hiểu về forum vBulletin và cách làm forum vBulletin

vBulletin là gì?

vBulletin là một “gói mã nguồn” (source-code) cài đặt forum, tôi dùng từ “gói” thay cho từ “phần mềm” vì thực chất là chúng ta không cài đặt lên máy tính của mình 1 chương trình, mà “gói” này cho phép chúng ta “cài đặt” lên hosting-server 1 forum. vBB được viết bằng PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu chủ yếu là MySQL.

– vBulletin không phải là một sản phẩm free, được cung cấp bởi hãng Jelsoft Enterprises Limited; người ta phải trả tiền mua bản quyền để download “gói” cài đặt… Tuy nhiên, chũng ta đều đã quen… xài lậu, gói cài vBulletin lậu này được gọi là “bản ****”, về bản chất thì bản **** khác với những phần mềm bị c.r.@.c.k là nó vẫn tạo ra 1 forum làm việc bình thường. Nếu bạn định phát triển diễn dàn lớn mạnh, lâu dài… bạn nên MUA bản quyền.

– Vì tình trạng xài “****” khá nhiều, nên nhiều nhà cung cấp dịch vụ hosting-server (nhà cung cấp máy chủ lưu trang web/diễn đàn) từ chối không chấp nhận vBulletin. Các bạn nên chú ý điều này, nhất là các dịch vụ host FREE.

– Việc cài đặt vBulletin khá đơn giản, tuy nhiên với những người chưa nắm được những khái niệm cơ bản về phương thức hoạt động của website/forum và hosting/web-server thì sẽ gặp vấn đề rất khó hiểu vì chạm phải những thuật ngữ. Vì vậy trước khi đj vào cài đặt, chúng ta sẽ đến với “Bài cơ bản: Làm quen hosting-server và làm việc với database”

>> Xem thêm: CÁCH KHẮC PHỤC LỖI RATING VOTE TRONG FORUM VBB

Cách làm forum vBulletin

Chia sẻ và hướng dẫn làm forum Vbb kèm các source, cách crack diễn đàn vbullentin 4.0 nhé!

Bước 1: điều kiện

– Điều kiện đầu tiên là bạn phải có một host tối thiểu hỗ trợ được cho PHP, MySQL, FTP, dung lượng phải từ 1MB trở lên. Và có thể tạo một CDSL MySQL trong host của bạn. (vào phpmyadmin, creat database, điền user, password và nhớ kỹ – tốt nhất tạo 1 file lưu lại để khai báo khi cài đặt Vbullentin)

– Điều kiện thứ 2 là bạn phải có một bản vBulletin. Bạn có thể download 1 trong các bản sau

http://www.mediafire.com/?kvm5bg9p2pkfafp

Chú ý: VBulletin là một script có bản quyền và được bảo vệ bản quyền chặt chẽ. Nếu bạn dùng một bản vBulletin đã được crack (hay còn gọi là fix spied hay Null) bạn vẫn có thể bị vbulletin.com lần ra và họ sẽ tiến hành gởi email yêu cầu nhà cung cấp host xoá bỏ diễn đàn của bạn cùng với host và domain. Nếu có điều kiện bạn nên dùng một bản có bản quyền đầy đủ. Phí thì xem trực tiếp trang vbullentin dùm mình nha. Và xài crack thì cũng phải lường trước hậu quả!

Bước 2: Tiến hành cài đặt

Bạn đã có 1 bản vbullentin đã tải 1 trong những link trên, hoặc nguồn nào đó bạn có thể search được – thông thường là ở dạng file nén (RAR, ZIP…) bạn hãy tiến hành giải nén nó.

Cấu trúc sau khi giải nén thường bao gồm các thư mục sau : do_not_upload, upload, vbx_readme.html và lisence_agreement.html.

Thư mục mà bạn cần phải quan tâm ở đây là thư mục upload vì đây mới là script chính của vBulletin.

Sau khi giải nén thành công bạn nên tìm lại Customer Number của mình nếu bạn mua hoặc bạn có thể tìm lại trong tệp authenticate.php nằm trong thư mục upload\install. Bạn mở file đó ra tìm đến dòng sau

define(‘CUSTOMER_NUMBER’, trim(strtoupper(‘xxxxxxxxxxxx’)));

Trong đó xxxxxxxxxxxxx chính là Customer Number của bạn.

Nếu bạn dùng bản đã fix spied – giống như những bản chúng tôi post lên trong diễn đàn thì bạn có thể bỏ qua bước tìm lại Customer Number.

Bước tiếp theo là bạn tiến hành chỉnh sửa file config.php của diễn đàn cho đúng với các thông số host của bạn.

File config.php nằm trong thư mục upload \ includes

Ban đầu file này có tên là config.php.new vì thế bạn phải đổi lại tên file này lại thành config.php

Tiếp theo tiến hành edit nội dung file config.php

File này có cấu trúc như sau:

PHP Code:

/*================================================= =====================*\

|| ################################################## ################## ||

|| # vBulletin 3.0.7 – Licence Number L3207967

|| # —————————————————————- # ||

|| # All PHP code in this file is ©2000-2005 Jelsoft Enterprises Ltd. # ||

|| # This file may not be redistributed in whole or significant part. # ||

|| # —————- VBULLETIN IS NOT FREE SOFTWARE —————- # ||

|| # http://www.vbulletin.com | http://www.vbulletin.com/license.html # ||

|| ################################################## ################## ||

\*================================================ ======================*/

/*——————————————————-*\

| ****** NOTE REGARDING THE VARIABLES IN THIS FILE ****** |

+———————————————————+

| If you get any errors while attempting to connect to |

| MySQL, you will need to email your webhost because we |

| cannot tell you the correct values for the variables |

| in this file. |

\*——————————————————-*/

// ****** DATABASE SERVER NAME ******

// This is the hostname or IP address of the database server.

// It is in the format HOSTORT. If no PORT is specified, 3306 is used.

// If you are unsure of what to put here, leave it at the default value.

$servername = ‘localhost’;

// ****** DATABASE USERNAME & PASSWORD ******

// This is the username and password you use to access MySQL.

// These must be obtained through your webhost.

$dbusername = ‘root’;

$dbpassword = ”;

// ****** DATABASE NAME ******

// This is the name of the database where your vBulletin will be located.

// This must be created by your webhost.

$dbname = ‘forum’;

// ****** TECHNICAL EMAIL ADDRESS ******

// If any database errors occur, they will be emailed to the address specified here.

// Leave this blank to not send any emails when there is a database error.

$technicalemail = ‘dbmaster@example.com’;

// ****** PERSISTENT CONNECTIONS ******

// This option allows you to turn persistent connections to MySQL on or off.

// The difference in performance is negligible for all but the largest boards.

// If you are unsure what this should be, leave it off.

// 0 = Off; 1 = On

$usepconnect = 0;

// ****** PATH TO ADMIN & MODERATOR CONTROL PANELS ******

// This setting allows you to change the name of the folders that the admin and

// moderator control panels reside in. You may wish to do this for security purposes.

// Please note that if you change the name of the directory here, you will still need

// to manually change the name of the directory on the server.

$admincpdir = ‘admincp’;

$modcpdir = ‘modcp’;

// ****** USERS WITH ADMIN LOG VIEWING PERMISSIONS ******

// The users specified here will be allowed to view the admin log in the control panel.

// Users must be specified by *ID number* here. To obtain a user’s ID number,

// view their profile via the control panel. If this is a new installation, leave

// the first user created will have a user ID of 1. Seperate each userid with a comma.

$canviewadminlog = ’1′;

// ****** USERS WITH ADMIN LOG PRUNING PERMISSIONS ******

// The users specified here will be allowed to remove (“prune”) entries from the admin

// log. See the above entry for more information on the format.

$canpruneadminlog = ’1′;

// ****** USERS WITH QUERY RUNNING PERMISSIONS ******

// The users specified here will be allowed to run queries from the control panel.

// See the above entries for more information on the format.

// Please note that the ability to run queries is quite powerful. You may wish

// to remove all user IDs from this list for security reasons.

$canrunqueries = ”;

// ****** UNDELETABLE / UNALTERABLE USERS ******

// The users specified here will not be deletable or alterable from the control panel by any users.

// To specify more than one user, separate userids with commas.

$undeletableusers = ”;

// ****** SUPER ADMINISTRATORS ******

// The users specified below will have permission to access the administrator permissions

// page, which controls the permissions of other administrators

$superadministrators = ”;

// Prefix that your vBulletin tables have in the database.

// For example: $tableprefix = ‘vb3_’;

$tableprefix = ”;

// Prefix that all vBulletin cookies will have

// For example

$cookieprefix = ‘bb’;

/*================================================= =====================*\

|| ################################################## ##################

|| # Downloaded: 13:29, Sat Feb 19th 2005

|| # CVS: $RCSfile: config.php.new,v $ – $Revision: 1.19 $

|| ################################################## ##################

\*================================================ ======================*/

Trong đó bạn chỉ chú ý đến các mục quan trọng sau

$servername: Đây là tên host chứa CSDL MySQL của bạn. Thông thường mục này vấn để là localhost. Còn nếu khác thì bạn phải liên hệ với nhà cung cấp host của bạn.

$servername = ‘localhost’;

$dbusername: Đây là tên của user được phép toàn quyền truy cập vào CSDL MySQL mà bạn đã tạo ra. (tạo ra lúc mình đề cập lưu 1 file ở bước 1 ấy)

$dbusername = ‘root’;

ở ví dụ này user name đó là root.

$dbpassword: là mật khẩu truy cập vào CSDL MySQL của bạn.

$dbpassword = ‘’;

$dbname: là tên CSDL MySQL mà bạn đã tạo ra

$dbname = ‘forum’;

Những phần trên là tối quan trọng, diễn đàn không bao giờ có thể chạy được nếu khai báo sai

$technicalemail: địa chỉ email của người quản trị diễn đàn để vBulletin có thể thông báo bất kì lỗi nào xảy ra với CSDL.

Bên cạnh đó còn có cách mục

$usepconnect: đây là thiết lập có cho phép PHP có liên tục kết nối đến máy chủ và CSDL hay không. Tốt nhất bạn nên để là 0

$usepconnect = ‘0’;

$admincpdir và $modcpdir: Mặc định thư mục chứa các file của Admin Control Panel và Moderator Control Panel (2 thư mục admincp và modcp nằm trong thư mục upload). Nếu vì mục tiêu tăng cường bảo mật bạn có thể đổi tên thư các thư mục này theo ý bạn rồi bạn khai báo tên đó trong đây. Ví dụ chúng tôi để là

$admincpdir = ‘adcp’;

$modcpdir = ‘modcp’;

$canviewadminlog: bạn cho phép thành viên nào trong diễn đàn của bạn được phép truy cập đến log file ghi lại những việc đã làm trong admin thì bạn khai báo ở đây:

$canviewadminlog = ’1′;

ở đây bạn cho phép user có id là số 1 được phép truy cập

$canpruneadminlog Cho phép user nào được xoá admin log

$canrunqueries: cho phép user nào được quyền chạy các queries trong CSDL

$undeletableusers: thiết lập số user không thể bị xoá ví dụ

$undeletableusers = ‘1’;

như vậy bạn đã khai báo cho phép user có id số 1 sẽ không thể bị xoá

$superadministrators: Bạn thiết lập cho phép thành viên nào là người có quyền quản trị cao nhất trong số những administrator bạn nên thiết lập tại đây

$superadministrators = ‘1,2’;

$tableprefix: mặc định là vBulletin trong quá trình cài đặt không add thêm một kí tự nào trước tên mỗi bảng trong CSDL của bạn vì thế bạn nên để trống. Tuy nhiên để tăng tính bảo mật bạn có thể đặt prefix cho các table khai báo như sau

$tableprefix = ‘vb_’;

Khai báo thêm prefix cho table trong CSDL có thể giúp bạn dùng chung một CSDL cho rất nhiều ứng dụng khác nhau nhưng sẽ gây khó khăn cho bạn trong quá trình cài đặt các modifications.

$cookieprefix: thiết lập cho cookies của diễn đàn của bạn có tên như thế nào

Bạn quan tâm có thể xem thêm: Thiết kế website tin tức chuyên nghiệp

Sau những lưu ý thì ta bắt đầu bắt tay cài đặt

a.     Chương trình hỗ trợ upload

–       Đề nghị: filezilla, totalcomander, flashget, …

–       Tiến hành dùng 1 trong các chương trình trên để up load toàn bộ source vBullentin lên trên host của bạn, thông thường bạn nên tạo 1 folder “forum”/ “diendan” để cho source này vào, Không thì bạn phải nhớ đường dẫn cụ thể để khai báo khi cài đặt forum

b.    Chỉnh sửa kết nổi

–       Chỉnh sửa kết nối cho phù hợp: bạn quay lại xem lưu ý ở trên đề điền cho phù hợp nhé!

c.       Cài đặt diễn đàn

–       Truy cập diễn đàn của bạn khi đã cấu hình domain chĩa vào host

Ví du: http://exam.com là domain của bạn, nếu bạn bỏ vào folder forum thì truy cập đường dẫn http://exam.com/forum, còn nếu không tạo folder nào thì cứ gõ http://exam.com là đủ

– Tức thì có 1 bản hướng dẫn hỏi, cài đặt hiện ra, bạn chỉ việc khai báo như mong muốn, nhấn next để xây dựng diễn đàn nếu bạn dùng bãn crack Hoặc khai báo Customer Number nếu bạn có

Những thông số sau sẽ làm đẹp diễn đàn của bạn, và có thể chỉnh sửa phần admincp sau, bạn cứ an tâm thong dong khai báo, nhấn next

BB Title: Tên diễn đàn của bạn

Homepage Title: Tên trang chủ của bạn, ví dụ “Trang diễn đàn cá nhân”

BB URL: địa chỉ diễn đàn của bạn, ví dụ: có folder forum: http://exam.com/forum và ko tạo bất kì folder nào: http://exam.com

Home URL: địa chỉ trang chủ của bạn, ví dụ có folder forum: http://exam.com/forum và ko tạo bất kì folder nào: http://exam.com

Cookie Path: bạn nên để nguyên dấu gạch chéo như mặc định

Cookie Domain: bạn nên để trống

Xong bạn click next qua bước tiếp

Bạn khai báo tên, mật khẩu và địa chỉ email người quản trị (phần này có thể để administrator/ webmaster/ tên domain của bạn)

Bước cuối cùng là bạn phải xoá bỏ file install.php/ đổi tên thư mục trong thư mục install trên host của bạn là ok.

Như vậy là bạn đã làm xong forum Vbullentin

Lời khuyên khi bạn cài đặt xong VBB và là người Việt có nhu cầu xài tiếng việt thì hãy cài mod tiếng việt trước khi tạo bất cứ chuyên mục, topic nào.

Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp ích cho bạn. Xem thêm các kiến thức webssite khác của chúng tôi tại https://webbee.vn/kien-thuc/kien-thuc-website/

Chúc các bạn thành công!

Hotline tư vấn miễn phí