1900 0366         info@vdo.vn

Xác định đối thủ cạnh tranh để vượt trội và phát triển

Sự cần thiết phải nghiên cứu đối thủ

Ngày nay trong kinh doanh, các doanh nghiệp chỉ mới hiểu được các khách hàng của mình thôi là chưa đủ để thành công. Họ còn phải am hiểu về các đối thủ cạnh tranh của mình nữa, để có thể hoạch định các chiến lược marketing cạnh tranh có hiệu quả.

Sự phát triển doanh nghiệp ngày càng gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt cả trên thị trường trong nước lẫn thị trường ngoài nước. Vì thế, doanh nghiệp không có con đường nào khác ngoài việc phải củng cố khả năng cạnh tranh của mình. Họ phải bắt đầu chú ý đến các đối thủ cạnh tranh cũng như các khách hàng mục tiêu của họ. Để thành công cần phải đáp ứng nhu cầu, mong muốn của khách hàng mục tiêu, và đem lại sự hài lòng cho họ một cách có kết quả và hiệu quả hơn đối thủ cạnh tranh.

doi-thu-canh-tranh

Đối thủ cạnh tranh

Xác định đối thủ cạnh tranh

Đối với 1 doanh nghiệp việc xác định đối thủ trên các lĩnh vực là rất quan trọng, các đối thủ cạnh tranh có thể là hiện tại , cso thể là tiềm ẩn. Để xác định được đối thủ bạn cần xác định được các đối thủ về các mặt:

Đối thủ cạnh tranh về nhãn hiệu: Một doanh nghiệp có xem đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp khác đưa ra một sản phẩm và các dịch vụ tương tự cho cùng một số khách hàng ở mức giá tương tự.

Đối thủ cạnh tranh cùng ngành: Một doanh nghiệp có thể xem đối thủ cạnh tranh của họ là các doanh nghiệp sản xuất cùng một sản phẩm hay các loại sản phẩm trong cùng một ngành. Trong trường hợp này, với các dịch vụ thiết kế website theo yêu cầu ấn tượng thì đối thủ là các nhà xây dựng website.
Đối thủ cạnh tranh về công dụng: Một doanh nghiệp có thể xem đối thủ cạnh tranh của mình một cách rộng hơn nữa như tất cả các doanh nghiệp cung ứng cùng một dịch vụ. Đối thủ cạnh tranh chung: Một doanh nghiệp có thể xem các đối thủ cạnh tranh còn rộng hơn nữa khi các doanh nghiệp cùng cạnh tranh để kiếm tiền của cùng một khách hàng.

Xác định mục tiêu của đối thủ

Sau khi xác định được đối thủ bạn cần xác định chiến lược, xem xét kĩ hướng đi, làm việc của đối thủ, mỗi đối thủ cạnh tranh có thể theo đuổi một số mục tiêu. Nhận thức các quan điểm của đối thủ cạnh tranh cho phép chúng ta biết đối thủ cạnh tranh có hài lòng hay không với kết quả tài chính hiện tại và họ có thể phản ứng như thế nào với các kiểu tấn công cạnh tranh khác nhau của các đối thủ khác.

Các mục tiêu của đối thủ được hình thành trên cơ sở phân tích một cách có hệ thống nhiều vấn đề, bao gồm quy mô kinh doanh, quá trình lịch sử, bộ máy quản lý và tình trạng tài chính của họ. Nếu đối thủ là một bộ phận của một doanh nghiệp lớn hơn, chúng ta sẽ phải biết nó đang được hoạt động để phát triển hoặc kiếm tiền hay được công ty mẹ bao cấp.

Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ

Khả năng thực thi chiến lược và mức độ đạt mục tiêu của các đối thủ khác nhau tùy thuộc vào nguồn lực và khả năng cạnh tranh của mỗi đối thủ. Do vậy, các doanh nghiệp ần xác định điểm mạnh và điểm yếu của mỗi đối thủ đề có chiến lược cạnh tranh thích hợp. Doanh nghiệp cần phải thu thập các dữ liệu quan trọng về tình hình kinh doanh của mỗi đối thủ, đặc biệt là doanh số, tỷ trọng thị trường, lợi nhuận biên, lợi tức trên vốn đầu tư, lượng tiền mặt, đầu tư mới và công suất huy động. Những thông tin này sẽ giúp doanh nghiệp quyết định tấn công đối thủ nào trong thị trường kiểm soát được dự tính trước.

>> Xem thêm: Tốc độ xử lí cho máy tính.

Hotline tư vấn miễn phí