1900 0366         info@vdo.vn

Yêu cầu thiết lập Featured Image trước khi post bài trong WordPress

Featured Image – Hình ảnh nổi bật sẽ được hiển thị cùng với bài viết dạng rút gọn trong các chuyên mục, các tag giúp giao diện website đẹp hơn rất nhiều. Nhưng đôi khi bạn có thể sẽ quên thiết lập hình ảnh nổi bật (ảnh đại diện) cho bài viết. Với đoạn code dưới đây bạn sẽ không bao giờ quên không thiết lập ảnh nổi bật nữa nhé!

yeu-cau-thiet-lap-featured-image-truoc-khi-post-bai-trong-wordpress

Yêu cầu thiết lập Featured Image trước khi post bài trong WordPress

 

Bạn chỉ việc copy đoạn code bên dưới và dán nó vào file functions.php là xong.

add_action('save_post', 'wpds_check_thumbnail');
add_action('admin_notices', 'wpds_thumbnail_error');
function wpds_check_thumbnail($post_id) {
    // change to any custom post type
    if(get_post_type($post_id) != 'post')
        return;
    if ( !has_post_thumbnail( $post_id ) ) {
        // set a transient to show the users an admin message
        set_transient( "has_post_thumbnail", "no" );
        // unhook this function so it doesn't loop infinitely
        remove_action('save_post', 'wpds_check_thumbnail');
        // update the post set it to draft
        wp_update_post(array('ID' => $post_id, 'post_status' => 'draft'));
        add_action('save_post', 'wpds_check_thumbnail');
    } else {
        delete_transient( "has_post_thumbnail" );
    }
}
function wpds_thumbnail_error()
{
    // check if the transient is set, and display the error message
    if ( get_transient( "has_post_thumbnail" ) == "no" ) {
        echo "<div id='message' class='error'><p><strong>Bạn phải chọn Featured Image. Bài viết của bạn được lưu nhưng sẽ không thể xuất bản.</strong></p></div>";
        delete_transient( "has_post_thumbnail" );
    }
}
Và bây giờ mỗi khi tác giả  nhấn nút ” Publish ” để xuất bản mà chưa chọn ảnh đại diện thì sẽ xuất hiện thông báo ” Bạn phải chọn Featured Image. Bài viết của bạn được lưu nhưng sẽ không thể xuất bản. “. Rất hoàn hảo phải không các bạn.

Chúc bạn thành công. Bạn gặp khó khăn trong quá trình thay đổi hoặc bất cứ trục trặc gì với website wordpress của mình hãy comment bên dưới bài viết, mình sẽ fix lỗi cho bạn sớm nhất.

Từ khóa tìm kiếm:

  • featured image trong wordpress
  • thiết lập featured image trong wordpress
  • Code bắt thiết lập featured image trước khi đăng bài
  • thiết lập featured image trước khi post bài
  • featured image
Hotline tư vấn miễn phí